Świetlica młodzieżowa

PowrótZamość

Świetlica młodzieżowa już teraz jest miejscem tętniącym pozytywną energią, pokazującym młodzieży właściwą drogę rozwoju.

Wychowankowie Stowarzyszenia poprawiają wyniki w nauce i angażują się w wolontariat. Do tego, aby mieszkańcy Zamościa mogli w pełni i z przyjemnością korzystać z działalności Stowarzyszenia, niezbędny jest remont świetlicy m.in. wymiana oświetlenia, wymiana podłogi czy też renowacja kuchni.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Kamienice ormiańskie

Projekt, którego inicjatorem jest UM Zamość polega na poprawie stanu technicznego Kamienic ormiańskich. Dla mieszkańców stanowią one wartość historyczną oraz są stałym elementem oprawy imprez artystycznych i uroczystości, a dla przyjezdnych niezapomnianą atrakcją turystyczną.

O projekcie

Siłownia pod chmurką

Każdy wie, że ruch to zdrowie! Dlatego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ramach projektu „Razem damy radę” chce zbudować siłownię na świeżym powietrzu. Będzie ona zarówno atrakcją ogólnodostępną dla mieszkańców Zamościa, jak i spełniać będzie podstawowe funkcje bazy sportowej i rehabilitacyjnej Ośrodka.

O projekcie