Siłownia pod chmurką

PowrótZamość

„Siłownia pod chmurką” jest projektem promującym zdrowy tryb życia i aktywną formę spędzania wolnego czasu.

Jednym z głównych założeń projektu jest stworzenie miejsca, w którym dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) będą mogły bardziej zadbać o swoją sprawność ruchową. W Ośrodku nie ma dobrej bazy sportowej i rehabilitacyjnej, nie ma również sali gimnastycznej. Dzięki temu projektowi SOSW będzie mógł zapewnić lepszą pomoc swoim podopiecznym. Dodatkowo z urządzeń będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy pobliskiego osiedla.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Kamienice ormiańskie

Projekt, którego inicjatorem jest UM Zamość polega na poprawie stanu technicznego Kamienic ormiańskich. Dla mieszkańców stanowią one wartość historyczną oraz są stałym elementem oprawy imprez artystycznych i uroczystości, a dla przyjezdnych niezapomnianą atrakcją turystyczną.

O projekcie

Świetlica młodzieżowa

Inicjatywa Stowarzyszenia Salvete polega na remoncie świetlicy dla tzw. „trudnej młodzieży”. Placówka umożliwia im spędzenie czasu w bezpiecznym otoczeniu pod okiem opiekunów, którzy każdego dnia starają się zaszczepić w nich pozytywne wartości oraz wspierać w poszukiwaniu dobrej drogi w życiu.

O projekcie