Rodzinnie w Omnibusie – stwórzmy miejsce w którym będziemy razem!

PowrótWrocław

Publiczne Przedszkole Omnibus Familijny Wrocław chce poprawić warunki dla najmłodszych.

Projekt składa się z odświeżenia sal dydaktycznych, renowacji budynku modułowego oraz rewitalizacji ogrodu. Przedszkole pragnie stworzyć przestrzeń na świeżym powietrzu, w której dzieci będą miały własny „warzywniak” oraz rabatę ekologiczną, którymi będą się opiekować, zwiększając przy tym swoją świadomość ekologiczną. Przedszkole działa już od 2012 roku, ale aby mogło jeszcze lepiej dbać o swoich podopiecznych, potrzebna jest pomoc pracowników Castoramy.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Modernizacja holu wystawienniczego

Centrum Kultury Wrocław-Zachód prowadzi działalność koncertową, teatralną oraz edukacyjną. Niestety górny hol – serce organizowanych w tym budynku wydarzeń, potrzebuje remontu. Inicjatorzy projektu chcą, aby pracownicy Castorama wymienili i pomalowali podwieszany sufit oraz wyposażyli wnętrze w profesjonalnege oświetlenie wystawowe.

O projekcie

Projekt „Bezpieczne popołudnie”

Stowarzyszenie Klubów Środowiskowych „Azyl” zajmuje się głównie dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią. Zajęcia prowadzone są w starym budynku, który wymaga remontu m.in. odnowienia łazienki, czy też wymiany drzwi i okien. Inicjator chciałby również, aby podopieczni Stowarzyszenia brali czynny udział w pracach remontowych.

O projekcie