Projekt „Bezpieczne popołudnie”

PowrótWrocław

Działalność Stowarzyszenia Klubów Środowiskowych „Azyl” skupia się na pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią.

Stowarzyszenie prowadzi różnego rodzaju zajęcia rozwijające świadomość swoich podopiecznych, niezależnie, czy chodzi o profilaktykę uzależnień, ukazywanie zalet zdrowego trybu życia, czy też rozwijanie zainteresowań związanych z wydarzeniami kulturalnymi. Wszystkie zajęcia prowadzone są w starym budynku, w którym niezbędne są prace remontowe, m.in. wygładzenie i pomalowanie ścian, wymiana drzwi, okien i wykładziny oraz odnowienie łazienki. Stowarzyszenie chciałoby również, aby jego podopieczni pomogli przy pracach remontowych. Mają nadzieję, że to pomoże im nabyć sprawności przydatne w przyszłym, dorosłym życiu.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Rodzinnie w Omnibusie – stwórzmy miejsce, w którym będziemy razem!

Przedszkole oraz przedszkolny plac zabaw są miejscami edukacji i zabawy dla dzieci ale również spotkań integracyjnych pomiędzy rodzicami i kadrą przedszkola. Projekt Publicznego Przedszkola Omnibus Familijny Wrocław polega na renowacji sal dydaktycznych, odnowieniu budynku modułowego oraz rewitalizacji ogrodu, tak aby zapewnić jak najlepsze warunki dla najmłodszych.

O projekcie

Modernizacja holu wystawienniczego

Centrum Kultury Wrocław-Zachód prowadzi działalność koncertową, teatralną oraz edukacyjną. Niestety górny hol – serce organizowanych w tym budynku wydarzeń, potrzebuje remontu. Inicjatorzy projektu chcą, aby pracownicy Castorama wymienili i pomalowali podwieszany sufit oraz wyposażyli wnętrze w profesjonalnege oświetlenie wystawowe.

O projekcie