Modernizacja holu wystawienniczego

PowrótWrocław

W tym roku Centrum Kultury Wrocław-Zachód obchodzi 15-lecie działalności.

Idealnym prezentem dla tej instytucji byłby z pewnością remont górnego holu wystawienniczego, który jest sercem wszystkich wydarzeń odbywających się w budynku. Remont obejmowałby wymianę sufitu podwieszanego, odmalowanie ścian oraz zbudowanie profesjonalnego oświetlenia wystawowego. Skorzystają na tym uczestnicy wernisażów, wystaw oraz dzieci, dla których w tej przestrzeni organizowane są warsztaty edukacyjne.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Rodzinnie w Omnibusie – stwórzmy miejsce, w którym będziemy razem!

Przedszkole oraz przedszkolny plac zabaw są miejscami edukacji i zabawy dla dzieci ale również spotkań integracyjnych pomiędzy rodzicami i kadrą przedszkola. Projekt Publicznego Przedszkola Omnibus Familijny Wrocław polega na renowacji sal dydaktycznych, odnowieniu budynku modułowego oraz rewitalizacji ogrodu, tak aby zapewnić jak najlepsze warunki dla najmłodszych.

O projekcie

Projekt „Bezpieczne popołudnie”

Stowarzyszenie Klubów Środowiskowych „Azyl” zajmuje się głównie dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych patologią. Zajęcia prowadzone są w starym budynku, który wymaga remontu m.in. odnowienia łazienki, czy też wymiany drzwi i okien. Inicjator chciałby również, aby podopieczni Stowarzyszenia brali czynny udział w pracach remontowych.

O projekcie