Oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym „Parkitka”

PowrótCzęstochowa

Warunki, w jakich leczeni są pacjenci, mają ogromy wpływ na ich samopoczucie. Oddział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym „Parkitka” to szczególne miejsce, do którego trafiają dzieci z Częstochowy i jej okolic.

Obecnie na oddziale odnowienia wymaga korytarz oraz sale szpitalne, w których przebywają dzieci i ich opiekunowie. Projekt zgłoszony do akcji Razem Damy Radę przez Władze Województwa Śląskiego zakłada również wyremontowanie łazienek na oddziale, w tym położenie nowej glazury i wymianę armatury sanitarnej.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Świetlica Socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka”

Świetlica Socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka” działa już od 20 lat. To wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci z trudnościami adaptacyjnymi, zaburzonymi interakcjami społecznymi mogą spokojnie spędzić czas i się rozwijać. Świetlica wymaga jednak renowacji. Inicjatorzy projektu chcą wyremontować łazienkę i kuchnię, a także wymienić drzwi i pomalować salę.

O projekcie

Zielona ławka

Wiele europejskich miast propaguje ekologiczne postawy i wdraża rozwiązania pozwalające dbać o środowisko naturalne. Przedstawiciele UM Częstochowy chcą zakupić dwie zielone ławki, dzięki którym mieszkańcy będą mogli odpocząć, ale i doładować swoje urządzenia multimedialne energią pozyskaną z promieni słonecznych.

O projekcie