Świetlica Socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka”

PowrótCzęstochowa

Świetlica Socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka” jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, z trudnościami adaptacyjnymi i zaburzonymi interakcjami społecznymi. Jest to miejsce, które dzięki swej opiekuńczo-wychowawczej roli, stara się wspierać rodzinę w realizowaniu jej funkcji. Podopieczni mają tu zapewniony ciepły posiłek, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji.

W świetlicy mają też możliwość nadrabiania swoich braków, odkrywania i realizowania swoich pasji, zainteresowań i zdolności. Dzięki temu miejscu atrakcyjnie spędzają wolny czas, otrzymują wsparcie, i nawiązują relacje z innymi. To również miejsce, w którym niejednokrotnie znajdują spokój i zrozumienie.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Uśmiech Dziecka” chce zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki i proponuje, aby pracownicy sklepu Castorama wyremontowali łazienkę i kuchnię, a także wymienili drzwi i pomalowali salę.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Odział chirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym „Parkitka”

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym „Parkitka” znajduje się jedyny oddział chirurgii dziecięcej w Częstochowie. Miejsce to wymaga już niestety remontu. Władze Województwa Śląskiego chcą więc, aby dzięki remontowi łazienek, korytarza i sal, w których przebywają pacjenci, zyskało ono bardziej przyjazny charakter.

O projekcie

Zielona ławka

Wiele europejskich miast propaguje ekologiczne postawy i wdraża rozwiązania pozwalające dbać o środowisko naturalne. Przedstawiciele UM Częstochowy chcą zakupić dwie zielone ławki, dzięki którym mieszkańcy będą mogli odpocząć, ale i doładować swoje urządzenia multimedialne energią pozyskaną z promieni słonecznych.

O projekcie