Teatr Zagłębia w Sosnowcu – Ogród społeczny

PowrótSosnowiec

Beneficjentami utworzenia ogrodu społecznego będą mieszkańcy okolicznych bloków i kamienic, uczniowie pobliskich szkół oraz pracownicy Teatru Zagłębia.

Głównymi odbiorcami wydarzeń organizowanych w ogrodzie będą mieszkańcy Sosnowca. Ogród ma być miejscem spotkań, otwartym dla każdego. Poprzez udostępnienie przestrzeni ogrodu Urząd Miejski w Sosnowcu zamierza zwiększyć poziom zaangażowania mieszkańców, popularyzować ideę aktywnego spędzania czasu oraz budować zrozumienie wartości, jaką niesie za sobą współpraca na rzecz społeczności lokalnej.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Hospicjum w Sosnowcu – Wykończenie pomieszczeń

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła mieszczące się przy ul. 3 Maja 1, jest w trakcie budowy wielofunkcyjnego kompleksu opiekuńczego. W ramach projektu „Razem damy radę” pracownicy Castoramy zajęliby się wykończeniem jednego z oddziałów hospicjum. Prace polegałyby na pomalowaniu ścian i sufitów, wykończeniu podłóg, wyposażaniu sal w oświetlenie LED oraz wstawieniu rolet przeciwsłonecznych.

O projekcie

Urząd Miejski w Sosnowcu – Rowerowe stacje naprawcze

W Sosnowcu, oprócz już istniejących tras rowerowych, powstaje ponad 20 kilometrów nowych ścieżek. Aby wygodnie podróżować na jednośladzie, konieczna jest infrastruktura. Projekt Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zakłada budowę 10 nowych stacji naprawczych, dzięki którym mieszkańcy będą mieli możliwość szybkiej naprawy swojego pojazdu w warunkach warsztatowych.

O projekcie