Ogródek Sensoryczny, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. UNICEF i Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. T. Gwiżdża

PowrótSłupsk.

udostepnij

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF chce aby w jego pobliżu powstał ogród sensoryczny, czyli miejsce, którego terapeutyczne właściwości mogą pozytywnie oddziaływać zarówno na osoby zdrowe, jak i wymagające specjalnej troski. Dzięki temu projektowi, poprzez kontakt z naturą, mieszkańcy zyskają możliwość wyciszenia się, odpoczynku fizycznego oraz psychicznego, a jednocześnie będą mogli otworzyć swoje zmysły na zupełnie nowe doznania.

Ogródki sensoryczne opracowuje się z myślą o specyficznych potrzebach rozwojowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pełnią m.in. funkcje dydaktyczne, oraz terapeutyczne. Umożliwiają odbiór wielu doznań, pobudzają zmysły, dzięki czemu są doskonałym miejscem terapii m.in. dla osób niewidomych oraz osób z zaburzeniami psychofizycznymi. Realizacja tego projektu będzie przedsięwzięciem bardzo istotnym dla wychowanków Specjalnego Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF, którzy wielu przypadkach mają trudności z odbiorem oraz interpretacją bodźców pochodzących z otoczenia.

Wizyta w ogrodzie sensorycznym może nieść szereg korzyści również dla osób zdrowych. Dlatego właśnie będzie on dostępny również dla innych mieszkańców Słupska, w tym użytkowników Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. T. Gwiżdża. Dla nich miejsce to może stać się wstępem do ekologicznego zrozumienia przyrody i jej znaczenia w życiu codziennym człowieka. Pozwoli naładować się pozytywną energią, tak cenną dla dobrego samopoczucia.

Inicjatorzy projektu zapewniają, że został on zaprojektowany tak, aby w sposób celowy i zintensyfikowany oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Będzie mógł być traktowany jako uzupełnienie tradycyjnych form rehabilitacji i profilaktyki u osób w różnym wieku. Inicjatywa pomoże rownież w budowaniu więzi interpersonalnych pomiędzy wychowankami SOSW i mieszkańcami Miasta Słupska. Ogród będzie wytrącał ludzi z rutyny, sprawiał, że zaczną dostrzegać więcej rzeczy wokół siebie.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego wokół Przedszkola Miejskiego nr 11 „Calineczka” w Słupsku.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Dyrekcja Przedszkola Miejskiego nr 11 „Calineczka” w Słupsku, które swoich podopiecznych kształci w duchu proekologicznym, prospołecznym i prozdrowotnym. Celem pomysłodawców jest zapewnienie swoim wychowankom i gościom jak najlepszych warunków do bezpiecznej edukacji i zabawy na świeżym powietrzu. Dzięki wsparciu pracowników Castoramy teren otaczający przedszkole będzie mógł wreszcie odzwierciedlać otwarty i przyjazny charakter placówki.

O projekcie

Ogródek Kulturalny, Podwórko Kulturalne, mur blokujący przejście pomiędzy Rondem, a Podwórkiem Kulturalnym.

Zarówno Ogródek Kulturalny, jak i Podwórko Kulturalne, stały się już ważnym miejscem dla okolicznych mieszkańców. Dzięki nim możliwe jest przedstawienie młodym ludziom alternatywnych i pożytecznych metod spędzania wolnego czasu i zachęcanie ich do uczestniczenia w lokalnym życiu kulturalnym. Przedstawiciele Słupskiego Ośrodka Kultury chcą zatem ulepszyć i rozbudować te miejsca, by mogły w jeszcze większym stopniu pozytywnie wpływać na życie mieszkańców.

O projekcie