Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego wokół Przedszkola Miejskiego nr 11 „Calineczka” w Słupsku

PowrótSłupsk.

udostepnij

Dotychczas Dyrekcji Przedszkola nr 11 „Calineczka” w Słupsku brakowało dostatecznych środków na doposażenie i modernizację swojego terenu. Jak podkreślają pomysłodawcy, realizacja projektu jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom, jak i innym użytkownikom terenu rekreacyjnego, który otacza ich placówkę.

Proekologiczny, prozdrowotny i prospołeczny charakter przedszkola przekłada się na specyfikę organizowanych w nim zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest ono placówką otwartą i przyjazną dla dzieci, rodziców oraz uwzględnia potrzeby lokalnej społeczności. Przedszkole bardzo często przyjmuje gości w ramach organizowanych festynów i zajęć sportowo-rekreacyjnych. Aby zapewnić im wszystkim jak najlepsze warunki do nauki i zabawy, pracownicy Castoramy mogą podjąć się działań obejmujących rekultywację trawnika na placu zabaw, odnowienie urządzeń rekreacyjno-zabawowych, zniszczonych przez czynniki zewnętrzne i systematyczne użytkowanie oraz wykonanie zadaszenia piaskownic, które uchroni najmłodszych przed nadmiernym nasłonecznieniem w upalne dni. W ramach projektu planowana jest również wymiana tarasu zewnętrznego, wykorzystywanego do zajęć dydaktycznych i tanecznych oraz utworzenie strefy zielonej i mini ogródka zielno-warzywnego, który zapewni nauczycielom możliwość prowadzenia z dziećmi prac obserwacyjno-badawczych.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Ogródek Sensoryczny, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. UNICEF i Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym im. T. Gwiżdża.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. UNICEF chce aby w jego pobliżu powstał ogród sensoryczny, czyli miejsce, którego terapeutyczne właściwości mogą pozytywnie oddziaływać zarówno na osoby zdrowe, jak i wymagające specjalnej troski. Dzięki temu projektowi, poprzez kontakt z naturą, mieszkańcy zyskają możliwość wyciszenia się, odpoczynku fizycznego oraz psychicznego, a jednocześnie będą mogli otworzyć swoje zmysły na zupełnie nowe doznania.

O projekcie

Ogródek Kulturalny, Podwórko Kulturalne, mur blokujący przejście pomiędzy Rondem, a Podwórkiem Kulturalnym.

Zarówno Ogródek Kulturalny, jak i Podwórko Kulturalne, stały się już ważnym miejscem dla okolicznych mieszkańców. Dzięki nim możliwe jest przedstawienie młodym ludziom alternatywnych i pożytecznych metod spędzania wolnego czasu i zachęcanie ich do uczestniczenia w lokalnym życiu kulturalnym. Przedstawiciele Słupskiego Ośrodka Kultury chcą zatem ulepszyć i rozbudować te miejsca, by mogły w jeszcze większym stopniu pozytywnie wpływać na życie mieszkańców.

O projekcie