Gorzów szkoła

PowrótGorzów Wlkp.

Szkoła Podstawowa nr 1 zlokalizowana jest przy ul. Dąbrowskiego 23 w Gorzowie Wielkopolskim, w obszarze, który wkrótce zyska nowe życie, dzięki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.

Jej teren przylega do projektowanej obecnie rekreacyjnej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. W opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej tego szlaku, na wniosek szkoły, uwzględniono otwarcie jej terenu dla mieszkańców. Ułatwi to dostęp do wielofunkcyjnego boiska sportowego i wykorzystanie terenu szkoły do celów rekreacyjnych. Dzięki pracownikom Castoramy teren szkoły będzie mógł w większym stopniu odpowiadać nowemu wizerunkowi rewitalizowanej okolicy.

Spójność przewidzianych prac w ramach akcji Razem damy radę pozwoli nadać placówce nową jakość. Stworzone zostaną odpowiednie warunki do społeczno – gospodarczego rozwoju tego obszaru. W strefie przyległej do szkoły, gdzie znajdują się liczne, stare drzewa (dęby, klony), planowany jest montaż ławek i pojemników na śmieci. Przewidziane są również prace wewnątrz budynku głównego szkoły pochodzącego z 1896 r., który współtworzy niepowtarzalny klimat szkoły. W dniu 17.05.1991 r. został on wpisany do rejestru zabytków. Aby wciąż dodawał miastu uroku, stale wymaga szczególnej opieki i troski, stąd zasadność pomalowania ścian w jego wnętrzu.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Uporządkowanie skweru oraz odnowienie placu zabaw przy ul. Wełniany Rynek

Celem projektu jest poprawa estetyki skweru znajdującego się przy ul. Wełniany Rynek, w ścisłym centrum miasta. Nowe ławki, atrakcyjnie wyglądająca zieleń oraz odnowiony plac zabaw sprawią, że więcej mieszkańców Gorzowa będzie spędzać wolny czas w tym miejscu.

O projekcie

Zagospodarowanie zieleni, nasadzenia, montaż ławek – róg ulicy Słonecznej i Olimpijskiej

Osiedle Słoneczne potrzebuje miejsc, w których jego mieszkańcy, szczególnie w ciepłe dni, mogliby odpocząć w cieniu na wygodnych ławkach. Dzięki realizacji tego projektu – skwer przy ul. Słonecznej i Olimpijskiej zyska przyjazny charakter i będzie zachęcał do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz sprzyjał zacieśnianiu sąsiedzkich relacji.

O projekcie