Stacje naprawcze dla rowerów

PowrótCieszyn

Na realizacji tego projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy, którzy aktywnie wypoczywają w okolicach rzeki Olza.

Podążając za ich potrzebami UM Cieszyn chce umożliwić im własnoręczne naprawy rowerów, rolek czy też deskorolek. Projekt ma na celu zwiększyć poziom bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych oraz pomóc rozwijać pasję do majsterkowania w mieszkańcach Cieszyna.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Szachy parkowe wielkoformatowe

Projekt UM Cieszyn oraz Miejskiego Zarządu Dróg ma na celu instalację szachów parkowych na Wzgórzu Zamkowym. Władze miasta pragną w ten sposób rozbudzić na nowo w mieszkańcach pasję do tej pięknej gry oraz zwiększyć atrakcyjność terenu dla odwiedzających miasto turystów.

O projekcie

Sala teatralno-kinowa w przedszkolu nr 16 w Cieszynie

Przedszkole nr 16 w Cieszynie pragnie stworzyć swoim podopiecznym salę teatralną z prawdziwego zdarzenia. W planach jest poprawa oświetlenia i nagłośnienia, budowa sceny oraz wstawienie nowych ławek i siedzeń. Wszystko po to by dzieci mogły rozwijać swoją pasję do sztuki w dogodnych warunkach.

O projekcie