Sala teatralno-kinowa w przedszkolu nr 16 w Cieszynie

PowrótCieszyn

Dzieci z przedszkola nr 16 w Cieszynie posiadają już salę teatralną, ale jest ona słabo wyposażona i zdecydowanie za mała, aby pomieścić wszystkich uczniów.

Wraz ze wsparciem Castoramy oraz zaangażowaniem przedszkola można zmienić ją w „prawdziwy teatr”. Niezbędne jest poprawienie warunków dla najmłodszych, a co za tym idzie wymiany oświetlenia oraz nagłośnienia, budowa sceny oraz wstawienie siedzeń i ławek.

Pozostałe wydarzenia

Podstawą naszego zaangażowania w życie społeczności lokalnych są nasi pracownicy. Posiadają oni umiejętności i zapał, które często wykorzystują w działaniach wykraczających poza realizację obowiązków służbowych

Udział w projektach społecznych jest dla nich wielkim wyzwaniem,
ale i źródłem ogromnej satysfakcji.

Szachy parkowe wielkoformatowe

Projekt UM Cieszyn oraz Miejskiego Zarządu Dróg ma na celu instalację szachów parkowych na Wzgórzu Zamkowym. Władze miasta pragną w ten sposób rozbudzić na nowo w mieszkańcach pasję do tej pięknej gry oraz zwiększyć atrakcyjność terenu dla odwiedzających miasto turystów.

O projekcie

Stacje naprawcze dla rowerów

Cieszyn po obu stronach granicy posiada liczne ścieżki rowerowe, z których bardzo chętnie korzystają mieszkańcy. Inicjatywa UM Cieszyn polega na stworzeniu stacji naprawczych dla rowerów, które były by doskonałym uzupełnieniem infrastruktury sportowej w tej części miasta.

O projekcie